Các công nghệ tiêu biểu của Siemens tại Hannover Messe

Các công nghệ tiêu biểu của Siemens tại Hannover Messe

Với diện tích triển lãm trên 3500 mét vuông, Siemens sẽ trưng bày các giải pháp và ví dụ minh họa cụ thể cho thấy lợi ích của các công ty khi áp dụng các giải pháp và sản phẩm công nghệ tiên tiến trên lộ trình tiến tới Industrie 4.0.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *