Cảm biến áp suất


Cm biến áp sut

Thiết bị đo áp suất  tương đối, áp suất tuyệt đổi , đo chênh áp , đo lưu lượng và đo mức theo nguyên tắc áp lực, dải đo từ 1mBar -700Bar
Đáp ứng được yêu cầu đa dạng về truyển thông như 0/4-20ma,fieldbus  truyền thông hart, Profilbus PA ,
Tiêu chuẩn kết nói đa dạng: ren, mặt bich , clam onCảm biến áp suất

P210

SITRANS P210 Measuring range: 0-600 mBar Output Signal: 4-20mA / 0-10 V Electrical connection: DIN EN 175301-803-A,Cable Process connection: G1/2” , G1/4” EN 837-1, M20x1,5 … Sensor and housing: stainless steel

Mã SP : 7MF1566-XXXXX-XXXX

Đang cập nhật

Liên hệ

P200

SITRANS P200 Measuring range: 0-60 Bar Output Signal: 4-20 mA / 0-10 V Electrical connection: DIN EN 175301-803-A,Cable Process connection: G1/2” , G1/4” EN 837-1, M20x1,5 … Sensor and housing: stainless steel

Mã SP : 7MF1565-XXXXX-XXXX

Đang cập nhật

Liên hệ

P220

SITRANS P220 Measuring range: 0-1000 Bar Output Signal: 4-20 mA / 0-10 V Electrical connection: DIN EN 175301-803-A,Cable Process connection: G1/2” , G1/4” EN 837-1, M20x1,5 … Sensor and housing: stainless steel Electrical connection: DIN EN 175301-803-A,Cable Process connection: G1/2” , G1/4” EN 837-1, M20x1,5 … Sensor and housing: stainless steel

Mã SP : 7MF1567-XXXXX-XXXX

Đang cập nhật

Liên hệ

SITRANS LH100

SITRANS LH100 series, level transmitter Measuring range / cable length: 0-20mH20/ cable length:30M Sealing material between sensor and housing:FPD, EPDM

Mã SP : 7MF1572-XXXX

Đang cập nhật

Liên hệ

Sitran DS III

SITRANS P210 Measuring range: 8.3 mBar - 700Bar Output Signal: 4-20 mA, Hart, Profibus PA Process connection: Mặt bích, ren. Sensor and housing: stainless steel, die-cast aluminum

Mã SP : 7MF4033-XXXXX-XXXX

Đang cập nhật

Liên hệ