Specialized equipments for Steel Industry


Thiết bị chuyên dụng ngành Thép

Dương Hiếu JSC là đại lý phân phối uỷ quyên của hãng SIGNODE ngoài ra còn là đối tác quan trọng của các hãng như: REFRACTA, ABAX-ITALIA, INTERSTOP-STOPINC–THỤY SỸ, AEP ASIA.