Kỷ lục thế giới mới tại nhà máy điện Duesseldorf

Kỷ lục thế giới mới tại nhà máy điện Duesseldorf

Siemens đã xây dựng nhà máy điện chu trình kết hợp đạt hiệu suất cao nhất thế giới tại Duesseldorf, Đức. Với công suất hơn 600MW, hiệu suất 61,5% và lượng nhiệt suất đạt mức 300MW, nhà máy này đã đạt 3 kỷ lục thế giới.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *