Thiết bị chống sét nguồn 1 Pha – Loại Din-Rail


Thiết bị Chống sét

Dương Hiếu J.S.C là đại lý ủy quyền của hãng Prime Solution – Hãng sản xuất thiết bị và giải pháp chống sét thông minh hàng đầu thế giới. Các sản phẩm và giải pháp chống sét của Prime Solution tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế IEC và TCVN như:Thiết bị chống sét nguồn 1 Pha - Loại Din-Rail

Loại Din-Rail

Bảo Vệ Cấp I 220V 2W+G L-N Iimp 12.5kA/Mode, N-PE Iimp 50kA/Mode

Mã SP : PS1-13S/50G

Đang cập nhật

Liên hệ

Loại Din-Rail

Bảo Vệ Cấp I 220V 2W+G L-N Iimp 25kA/Mode, N-PE Iimp 50kA/Mode

Mã SP : PS1-25S/50G

Đang cập nhật

Liên hệ

Loại Din-Rail

Bảo Vệ Cấp I 220V 2W+G Iimp 12.5kA/Mode, Imax 200kA/Mode

Mã SP : PS1-120/385 2P

Đang cập nhật

Liên hệ

Loại Din-Rail

Bảo Vệ Cấp II 220V 2W+G In 20kA/Mode, Imax 40kA/Mode

Mã SP : PS2-40S/40G

Đang cập nhật

Liên hệ