Thiết bị chống sét tín hiệu – Cáp đồng trục


Thiết bị Chống sét

Dương Hiếu J.S.C là đại lý ủy quyền của hãng Prime Solution – Hãng sản xuất thiết bị và giải pháp chống sét thông minh hàng đầu thế giới. Các sản phẩm và giải pháp chống sét của Prime Solution tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế IEC và TCVN như:Thiết bị chống sét tín hiệu - cáp đồng trục