Thiết bị làm mát – Máy lạnh


Thông tin chung về thiết bị làm mát – Máy lạnh

  • Loại gắn trần, vách hông dạng 1 cục, hay 2 cục.
  • Công suất từ 300W – 172KW.
  • Vật liệu thép hay thép không rỉ.


Thiết bị làm mát - Máy lạnh