Cơ sở hạ tầng vững chắc cho thành phố lớn nhất Việt Nam

Cơ sở hạ tầng vững chắc cho thành phố lớn nhất Việt Nam

Tầm nhìn của Việt Nam là trở thành một quốc gia công nghiệp vào năm 2020. Mục tiêu này cần các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng cho các công trình công cộng. Bên lề sự kiện APK 2014 tại tp. Hồ Chí Minh

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *