Tủ điện AE


Thông tin chung về tủ điện Compact nhỏ AE

  • IP69K – DIN 40 050-9
  • Lý tưởng khi cần cấp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn cao
  • Kích thước (W-H-D, mm) từ 230 – 330 – 155 đến 650 – 650 – 250


Tủ điện AE