lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu là một trong những đơn vị đã khẳng định được thương hiệu của mình trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, công ty đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực kinh doanh thương mại trên thị trường trong nước và quốc tế, một hành trình phát triển liên tục và không ngừng.